Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5960
Title: Розробка та впровадження систем остеосинтезу підвищеної ефективності для хірургічного лікування складних переломів кісток людини
Authors: Крищук, М. Г.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: система остеосинтезу
апарати фіксації
щелепа
кінцівки людини
механчні властивості кісткових тканин
експерементальні дослідження
математичне моделювання
комп'ютерні тести
напруження
деформації
міцність
жорсткість
біомеханічна система
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка та впровадження систем остеосинтезу підвищеної ефективності для хірургічного лікування складних переломів кісток людини : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Крищук. - К., 2012. - 152 л. + анот. звіт + презентація + CD-ROM. - Д/б №2472-п
Abstract: Звіт складається зі вступу, восьми розділів, бібліографії з 32 назв, викладений на 143 сторінках машинописного тексту, містить 90 рисунків, 14 таблиць. Об’єкт дослідження – розробка та впровадження нових науково - обгрунтованих методів реабілітації потерпілих з пошкодженнями травматичного характеру кісток кінцівок та щелепи людини, як для цивільного населення в мирний час, так і в зонах надзвичайного стану. Мета досліджень - удосконалення існуючих та розробка нових методів оперативного лікування постраждалих зі складними переломами кісток, створення нових конструкцій апаратів та елементів фіксації переломів, оптимізація методів лікування. Предмет дослідження – нові методики не пошкоджуючих вимірювань механічних характеристик кісткових тканин до і під час операцій з урахуванням структурних змін, імітаційне математичне моделювання та вивчення закономірностей напружено-деформованого стану (НДС) і міцності кінцівок людини з переломами при лікуванні, дослідження біомеханічних конструкцій кінцівок людини з пошкодженнями та впровадження в практику охорони здоров’я науково обґрунтованих та клінічно випробуваних методів лікування. Методи наукових досліджень, методики, обладнання. Аналітичні та чисельні методи математичного моделювання біомеханічного стану систем остеосинтезу в середовищі СAD (Autodesk Inventor 10.0) \ CAE (Ansys Workbench 12.1) \ Mimics 10.0 \ Читач 1.0 програм. Експериментальні методи дослідження та статистичні методи обробки даних. Універсальна випробувальна машина TIRAtest- та спеціальне обладнання для випробовувань біомеханічних конструкцій. Цифрові камери фото- та відеозйомки. Експериментальний зразок «Пристрій для визначення твердості кісткових тканин». розроблені методики: "Спосіб вимірювання сили прикусу", “Спосіб вимірювання змі щень уламків кісток людини в експерименті”, “Спосіб створення індивідуальної імітаційної моделі напружено-деформованого стану нижньої щелепи”. Розроблено методики експериментального та теоретичного дослідження систем остеосинтезу підвищеної ефективності для хірургічного лікування складних переломів кісток людини. Виготовлено обладнання для дослідження механічних властивостей кісткових тканин. Проведено натурні випробовування та математичне моделювання біомеханічних систем остеосинтезу "апарат фіксації - кістка" для щелепи та кінцівок людини при функціональних навантаженнях. Результати розрахунково-експериментальних методів вивчення працездатності біомеханічних конструкцій включають опис, як експериментальних тестів на міцність та жорсткість при дії статичних та циклічних навантажень, так і тестування систем остеосинтезу для щелепи та кінцівок людини на імітаційних комп’ютерних моделях з урахуванням розподілення механічних напружень та деформацій.
Gov't Doc #: 0111U003306
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5960
Other Identifiers: КВНТД І.1.03_00.33
Д/б №2472-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2472-п.pdf
  Restricted Access
11.43 MBAdobe PDFView/Open
anot.zvit.doc
  Restricted Access
200.5 kBMicrosoft WordView/Open
presentation.ppt
  Restricted Access
16.34 MBMicrosoft PowerpointView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.