Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/601
Title: Котельні установки теплових електричних станцій. Аеродинамічний розрахунок котельних установок
Keywords: котельні установки
ширмовий пароперегрівач
конвективний пароперегрівач
водяний економайзер
опір газоходів
розрахунок повітряного тракту
опір повітропідігрівників
теплові електричні станції
газовий тракт
Issue Date: 2010
Citation: Котельні установки теплових електричних станцій. Аеродинамічний розрахунок котельних установок [Електронний ресурс] : методичні вказівки до курсового проекту студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. А. Рогачов. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,82 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/601
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-401.pdf
  Restricted Access
8.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.