Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6018
Title: Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів
Authors: Тимчик, Г. С.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: точність
деталь
прогнозування
діагностика
контроль
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Г. C. Тимчик. - К., 2012. - 273 л. + CD-ROM. - Д/б №2454-п
Abstract: Зміст роботи викладено на 268 сторінках засадного тексту, вміщує 79 рисунків, 5 таблиць. Загальний обсяг роботи 304 сторінки, в тому числі 3 додатки. Робота містить результати проведених досліджень зі створення інформаційно-діагностичного комплексу оцінювання та прогнозування стану технологічного процесу виготовлення деталей надточних приладів. Метою роботи є створення експрес-методу та інформаційно-діагностичного комплексу оцінювання стану технологічного процесу для підвищення точності виготовлення деталей наноприладів на універсальних і токарних верстатах з ЧПК. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: на підставі порівняльного аналізу існуючих методів і систем оцінювання стану технологічного процесу механічної обробки на верстатах з ЧПК обрати доцільний шлях створення системи прогнозування; розробити та дослідити метод експрес-оцінювання стану технологічного процесу виготовлення для прогнозування точності виготовлення деталей надточних приладів; створити та дослідити аналітичну модель формалізованого опису розподілу енергетичних навантажень на інструмент при виготовленні надточних деталей; обґрунтувати принципи функціонування інформаційно-діагностичного комплексу оцінювання та прогнозування стану технологічного процесу виготовлення деталей на верстатах з ЧПК та запропонувати технічні пропозиції щодо виготовлення цього комплексу в приладобудівному виробництві. Наукова цінність роботи полягає у створенні основних засад функціонування двопараметричного інформаційно-діагностичного комплексу на підставі аналізу інтегрованих характеристик вібраційної та електромагнітної складових динаміки механічної обробки матеріалів, що дотепер не враховувалося навіть у сучасних системах контролю та керування автоматизованими процесами виготовлення надточних деталей.
Gov't Doc #: 0111U000713
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6018
Other Identifiers: КВНТД І.2 12.11.13
Д/б №2454-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2454-п.pdf
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.