Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6030
Title: Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії
Authors: Туз, Ю. М.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: ватметр
коефіцієнт потужності
спектральний склад
похибки
інваріантність
система рівнянь
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. М. Туз. - К., 2012. - 218 л. + CD-ROM. - Дб №2456-п
Abstract: Звіт про НДР: 211 с., 172 рис., 18 табл., 2 додатка, 33 джерела. Об’єкт дослідження – методи і засоби побудови інформаційно-вимірювальної системи вимірювання електричних параметрів елементів енергозберігаючих перетворювачів енергії. Мета роботи – розробка системи, яка здатна вимірювати з високою точністю потужність в реактивних елементах, розділяти втрати на складові, вимірювати напругу, струм, коефіцієнт потужності і інші характеристики сигналів. З точки зору побудови системи найбільш проблемним є вимірювання активної потужності на фоні великої реактивної, тобто при малому коефіцієнтові потужності cosφ , що ставить жорсткі вимоги до фазових характеристик каналів. Метод дослідження – теоретико-експериментальний на основі аналізу та синтезу умов інваріантності щодо похибок від власного споживання у вхідних колах ватметра та квадратів струму і напруги. В роботі запропонована ідея проводити вимірювання шляхом створення і розв’язання системи рівнянь, завдяки чому мінімізується вплив фазових зсувів каналів перетворення і завдяки цьому підвищується точність і з’являється можливість вимірювання параметрів так званого малокосинусного навантаження. Задача вимірювання потужності зводиться до вимірювання середньоквадратичного значення напруги, це дає можливим розширити діапазон частот до декількох мегагерців. Основними причинами, які заважають розширенню частотного діапазону малокосинусних ватметрів активної потужності є фазові похибки вхідних пристроїв і підсилювачів, що включаються перед схемами перемноження миттєвих значень. Підвищенню чутливості заважають похибки від власного споживання у вхідних ланках та адитивні похибки підсилювальних і перетворюючих блоків. Ці похибки суттєво знижені за допомогою створення додаткових рівнянь. Вплив фазових похибок підсилювачів вилучається, в алгоритмі ватметра передбачено перетворення тільки модулів змінної напруги, тому що похибка від власного споживання вилучається шляхом знаходження і реалізації на апаратному, алгоритмічному і програмному рівнях умов інваріантності щодо похибок від влсного споживання. Адитивні похибки зменшені завдяки переходу на одноканальну схему перетворення. Частотні похибки зменшені завдяки оптимізації вхідних ланок при виконанні умов інваріантності.
Gov't Doc #: № держ. реєстрації 0111U000203
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6030
Other Identifiers: КВНТД І.2 12.11.05
Д/б №2456-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2456-п.pdf
  Restricted Access
6.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.