Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6061
Title: Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу
Advisors: Бідюк, Петро Іванович
Keywords: інтелектуальний аналіз даних
штучний інтелект
машинне навчання
системний аналіз
логістична регресія
динамічні та гібридні мережі Байєса
комплексна методика
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. П. Бідюк. - К., 2012. - 292 л. + CD-ROM. - Д/б №2419-п
Abstract: Звіт складається із 5-и розділів, 105 джерел, 37 табл., 105 рис. Всього 282 стор. Об‘єкт дослідження: динамічні, статичні, неперервні, дискретні та неперервно-дискретні процеси і системи у промисловості, економіці, фінансах та суспільстві, що потребують аналітичної обробки з метою виявлення закономірностей їх функціонування та побудови математичних моделей. Предмет дослідження і розробки: методи інтелектуального аналізу даних, призначені для оцінювання структури і параметрів математичних і статистичних моделей на основі результатів теорії ймовірностей, прикладної статистики, мереж Байєса та регресійного аналізу. Об’єкт розробки: двохетапна методика інтелектуального аналізу даних на основі використання методів прикладної статистики, теорії мереж Байєса та регресійного аналізу для побудови математичних моделей, формування оцінок прогнозів для процесів і систем вказаних типів. Мета роботи: розробка двох множин методів для побудови топології мережі Байєса та формування ймовірнісного висновку, на основі якого будується прогноз-рішення, а також підходів до створення регресійної моделі із використанням логістичної функції зв’язку, на основі якої обчислюється оцінка прогнозу; все це дає можливість будувати комбіновані та гібридні математичні моделі в економіці, фінансах, технічних системах та технологіях. Фундаментальні і прикладні результати НДР можна використати в галузевих інститутах, а також у науково-дослідних та проектних інститутах Національної академії наук України, у вищих навчальних закладах для розв’язання задач моделювання, розпізнавання і прогнозування розвитку динамічних стохастичних процесів. Зокрема в Інституті економіки, Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті космічних досліджень та на підприємствах газопостачальної промисловості. Значна частина роботи вже впроваджена в навчальний процес Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Херсонського національного технічного університету та Херсонського морського інституту.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6061
Gov't Doc #: 0111U001241
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2419-п.pdf
  Restricted Access
6.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.