Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6062
Title: Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів
Advisors: Романенко, В.
Keywords: координуюче керування
різнотемпова дискретизація
прогнозування дисперсій нев'язок співвідношень координат
стійкість систем з різнотемповою дискретизацією
оптимізаційна модель
конкурентна боротьба
ризик розподілу капіталу
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Романенко. - К., 2012. - 171 л. + CD-ROM. - Д/б №2422-п
Abstract: Звіт складається із чотирьох розділів, 53 найм. переліку посилань, 9 табл., 44 рис. Всього 171 стор. Мета роботи полягає в розробці і дослідженні координуючих систем оптимізації і управління для технічних, економічних і соціальних процесів при відсутності та при дії випадкових збурень. Розроблено метод синтезу багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією при відсутності випадкових збурень на основі еталонної моделі замкненої системи з різнотемповою дискретизацією. Розроблено метод координації керування співвідношенням повільних і швидких складових вихідних вимірювань в багатовимірних системах, які мають неявновиражену властивість функціонування в двох масштабах часу. Виконано дослідження стійкості одновимірних і багатовимірних систем із різнотемповою дискретизацією. Розроблено метод синтезу координуючих систем керування багатовимірним об’єктом з різнотемповою дискретизацією в стохастичному середовищі на основі умовної мінімізації дисперсії співвідношень та узагальненої дисперсії вихідних координат. При цьому розроблено алгоритм координуючого керування різнотемповими багатовимірними процесами з різними запізненнями по керуючим діянням при дії випадкових збурень. Розроблено метод адаптивного прогнозування максимальних вибіркових умовних дисперсій нев’язок співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією на основі моделей GARCH. Розроблено і досліджено систему координуючого цифрового управління термозмішувальною установкою при дії нестаціонарного зовнішнього збурення. Розв’язано задачу координуючого керування капіталом у процесі конкурентної боротьби. При цьому розроблено теоретико-методологічний базис описання проблеми координуючого керування капіталом у процесі конкурентної боротьби, формалізовано задачу координуючого керування розподілом обмежених ресурсів по регіонах та розроблено оптимізаційну модель, розв’язано двоїсту задачу мінімізації витрат конкуруючих установ. Розроблено методику координуючого керування капіталом в умовах невизначеності дій конкурентів, що забезпечує мінімізацію ризику втрат у конкурентній боротьбі. Досліджено вплив ризику на стратегію розподілу капіталу.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6062
Gov't Doc #: 0111U000119
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2422-п.doc
  Restricted Access
5.22 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.