Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6073
Title: Енергозберігаючий адаптивний комплекс імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин
Authors: Шевчук, С. П.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: прикладна теорія
енергозбереження
адаптація
імпульсно-резонансні процеси
критерії енергоємності
гірський масив
виконавчий орган
прохідницький маніпулятор
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Енергозберігаючий адаптивний комплекс імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. П. Шевчук. - К., 2012. - 332 л. + CD-ROM. - Д/б №2441-п
Abstract: Звіт по НДР : 313 c., 178 рис., 24 табл., 72 джерел Об’єкт досліджень – енергозберігаючий адаптивний комплекс імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин. Мета роботи полягає в встановленні залежностей і закономірностей енергозберігаючого адаптивного функціонування комплексу імпульсно-резонансного руйнування гірських порід, та синтез на їх основі інженерної методики, розробка конструкції виконавчих органів та технології функціонування енергоощадного адаптивного комплексу імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин. Досліджено процеси руйнування гірських порід виконавчими органами імпульсно-резонансної дії з забезпеченням їх адаптації до умов робочого середовища. Створені та запропоновані для практичного використання виконавчі органи імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин на основі досліджень перехідних резонансних дисперсійних процесів імпульсної взаємодії. Розроблено інженерну методику розрахунку параметрів нових виконавчих органів та розроблено інженерні додатки, які враховують статистичний характер взаємодії виконавчих органів і робочого середовища з адаптацією їх параметрів та структури в залежності від змінних параметрів вибою при проведенні гірничих робіт. За результатами досліджень розроблено і затверджено технічне завдання, розроблена технічна документація (ТД) до елементів конструкції енергозберігаючого адаптивного комплексу імпульсно-резонансної дії.
Gov't Doc #: 0111U000621
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6073
КПКВ 2201040
Other Identifiers: Д/б №2441-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2441-п.pdf
  Restricted Access
9.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.