Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6079
Title: Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації
Authors: Костерєв, М. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: електрообладнання
електропостачання ЕЕС
модель повітряної лінії електропередачі
порушення роботи відповідальних двигунів
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації : анот. звіт про НДР НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. В. Костерєв. - К., 2012. - [9] л. + CD-ROM. - Д/б №2436-п
Abstract: Предмет дослідження – ризик виникнення аварійної ситуації при відмовах електрообладнання. Об’єкт дослідження – електростанції та системи електропостачання ЕЕС. Мета роботи полягає в розробці методів та моделей аналізу перехідних процесів в підсистемах ЕЕС з урахуванням технічного стану повітряних ліній і зовнішніх збурень для оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій та створення на цій базі програмних продуктів для підтримки прийняття ефективних рішень оперативним персоналом. Для вирішення цих задач необхідно: - розробити формалізований математичний опис стану підсистем ЕЕС з використанням ризику виникнення аварійної ситуації; - розробити узагальнену нечітку модель електрообладнання для оцінки імовірності відмови на заданому інтервалі часу з урахуванням впливу метеоумов та кваліфікації персоналу; - розробити нечітку модель повітряної лінії електропередачі та імовірносно-статистичний метод визначення відмов; - моделювання стану підсистеми ЕЕС для оцінки рівня статичної стійкості вузлів навантаження; - розробити алгоритм підтримки прийняття рішень оперативним персоналам для зниження ризику порушення роботи відповідальних двигунів.
Gov't Doc #: 0111U003239
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6079
Other Identifiers: Д/б №2436-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anot.zvit.2436-п.doc
  Restricted Access
131.5 kBMicrosoft WordView/Open
akt.doc
  Restricted Access
73.5 kBMicrosoft WordView/Open
tabl.doc
  Restricted Access
33.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.