Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/608
Title: Хімія: Ч. І
Authors: Кофанова, Олена Вікторівна
Помиткін, Анатолій Петрович
Гуц, Неля Анатоліївна
НТУУ «КПІ»
Хіміко-технологічний
Keywords: неорганічні сполуки
закони хімії
будова атомів
хімічний зв'язок
будова молекул
хімічна термодинаміка
хімічна кінетика
розчини
Issue Date: 2010
Citation: Хімія: Ч. І [Електронний ресурс] : посібник для студентів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 169 с. - Назва з екрана.
Abstract: Посібник має на меті висвітлення фундаментальних закономірностей перебігу хімічних процесів, які відбуваються під час взаємодії різних речовин, пояснення причин і можливостей взаємного перетворення представників основних класів неорганічних сполук. Особливу увагу приділено застосуванню стехіометричних законів до проведення розрахунків за рівняннями хімічних реакцій, установленню залежності хімічних властивостей речовин від будови атомів і молекул, типу хімічного зв’язку та геометричної форми молекул, агрегатного стану речовини. У посібнику наведено приклади розв’язання типових і ускладнених задач, подано програмні питання та запитання для самостійної підготовки з урахуванням різного рівня попередньої підготовки студентів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/608
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-382.doc
  Restricted Access
2.54 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.