Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/610
Title: Управління якістю зварювального виробництва
Keywords: зварювальне виробництво
управління якістю
Issue Date: 2010
Citation: Управління якістю зварювального виробництва [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» спрямування «Технологія та устаткування зварювання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Гаєвський. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/610
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЗВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-393.pdf
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.