Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/612
Title: Англійська мова
Authors: НТУУ «КПІ»
Лiнгвiстики
Черпак, Ольга Володимирівна
Баранова, Лілія Миколаївна
Ярошенко, Ольга Леонідівна
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2010
Citation: Англійська мова [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Баранова, О. В. Черпак, О. Л. Ярошенко. - Електронні текстові дані (1 файл: 733 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки укладено відповідно до програми і спрямовано на розвиток у студентів III курсу приладобудівного факультету навичок читання і перекладу науково-технічних текстів за профілем оптичні та оптико-електронні прилади. Видання складається з 20 текстів на базі сучасних оригінальних підручників, технічних журналів і газет, які виходять англійською мовою. Це дає змогу студентам ознайомитися з мовними стилями різних авторів і джерел.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/612
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-422.pdf
  Restricted Access
733.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.