Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6175
Title: Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складно фасонних поверхонь
Advisors: Сидоренко, С. І.
Keywords: жароміцний сплав
обробка тертям з перемішуванням
макро-напруження
нанесення покриттів методом тертя з перемішуванням
відновлюванно-захисні покриття
макронапруження
мікро-структури
наноструктури
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складно фасонних поверхонь : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. І. Сидоренко. - К., 2012. - 105 л. (63-79 - відсутні) + CD-ROM. - Д/б №2212-ф
Abstract: Звіт з НДР: 105 с., 64 рис., 20 табл., 58 джерел. Предмет дослідження: багатокомпонентні системи на основі нікелю та нікель-хром вміщуючих сплавів Об’єктом дослідження є процес формування покриттів на основі нікелю та нікель-хром вміщуючих сплавів (міді – як модельних матеріалів) методом тертя з перемішуван-ням.. Мета роботи – створення фізико-матеріалознавчих засад для розробки режимів формування поверхонь нікель-хромових жароміцних сплавів з використанням перспекти-вної методики зварювання тертям з перемішуванням (ЗТП) за рахунок цілеспрямованого формування структур, які обумовлюють підвищені механічні властивості, стабільність структурно-фазових станів за умов екстремальних температурних (800–1100К) та механічних знакозмінних впливів. Методи дослідження - скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна мікроскопія, оптична металографія, рентгеноструктурний аналіз, мікрорентгеноспектральний аналіз, мікродюрометричний аналіз, рентгенографічний аналіз макронапружень, вимірювання електроопору. Розробленим в роботі методом нанесення тертям з перемішуванням було отримано і досліджено модельні та промислові зразки покриттів на виробах з міді, нікелю та нікель-хромових сплавів типу ЧС-70Л (~70 ат.%Ni, ~30 ат.%Cr). На основі даних структурного аналізу (скануючої та трансмісійної електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу) досліджено напружені та структурно-фазові стани матеріалу покриттів. Підтвержено можливість формування розробленим методом приповерхневих шарів, які складаются з когезійно пов’язаних між собою мікро- та нанорозмірних структурних складових з середнім розміром 20-30мкм та 10-30нм відповідно; при цьому квазішари з мікроструктурою та наноструктурою не мають різкої границі між собою. На цій основі запропоновано принципи формування мікро- та наноструктурних станів в приповерхневих шарах, які полягають в наступному: суперпозиція (поєднання) процесів деформації тертям та деформації перемішуванням забезпечує такі наперед задані особливі структурно-фазові неоднорідності (розподіли) по глибині (наприклад, мікро- і наноструктурування приповерхневих шарів на глибинах міліметрового діапазону від поверхні виробів, що значно перевищує глибини мікро- та наноструктурування під дією лише тертя, формування приповерхневих шарів, які складаються з когезійно пов’язаних між собою мікро- та нанорозмірних структурних складових з середнім розміром 20-30мкм та 10-30нм відповідно та ін.), які забезпечують покращені фізико-технічні характеристики.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6175
Gov't Doc #: 0109U003780
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2212-ф.pdf
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.