Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6370
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Хімія кремнію» для напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» за спеціальністю 8.05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Keywords: силікагель
синтез силікагелю
гель кремнієвої кислоти
тетраетоксисилан
рідке скло
питома поверхня силікагелю
кремнезем
формула питомої поверхні силікагелів
сушка гідрогелю
адсорбція
адсорбтив
адсорбат
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Хімія кремнію» для напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» за спеціальністю 8.05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Спасьонова, А. О. Голембіовський, І. В. Пилипенко; відп. ред. М. М. Племянніков. – Електронні текстові дані (1 файл: 258 Кбайт). – [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – 33 c. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6370
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ХТКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_Himiya_kremniyu.doc
  Restricted Access
258.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.