Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6439
Title: Дослідження процесу випарювання розчинів у апаратах зануреного горіння методом математичного моделювання
Authors: Шкляр, Віктор Іванович
Ринкова, Тетяна Олексіївна
Лохманець, Юрій Володимирович
Keywords: теплообмінники
апарати зануреного горіння
Issue Date: 2007
Publisher: ІВЦ «Політехніка»
Citation: Дослідження процесу випарювання розчинів у апаратах зануреного горіння методом математичного моделювання [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсів «Основи теплотехніки», «Теплотехнічні процеси та установки» для студентів спеціальності 7.090608 «Енергетичний менеджмент», 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Шкляр, Т. О. Ринкова, Ю. В. Лохманець. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,32 Кбайт). – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2007. – 24 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6439
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rynkova_doslid_pr.doc
  Restricted Access
1.36 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.