Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6453
Title: Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми матеріалів в умовах резонансного навантаження
Authors: Безимянний, Юрій Георгійович
Галаненко, Денис Валерійович
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Національна академія наук України Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
-
акустичних методів дослідження матеріалів
Keywords: неруйнівний контроль
метод акустичної емісії
перешкодозахищеність
багатоциклова втома
резонансні коливання
накопичення пошкоджень
акустичний хвилевід
неразрушающий контроль
метод акустической эмиссии
помехозащищённость
многоцикловая усталость
резонансные колебания
накопление повреждений
акустический волновод
nondestructive testing
method of acoustic emission
noise immunity
multiple-cycle fatigue
resonant oscillations
damage accumulation
acoustic waveguide
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Галаненко Д.В. Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми матеріалів в умовах резонансного навантаження : дис. ... канд. техн. наук. : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Д. В. Галаненко. - К., 2013. - 185 л. + CD-ROM
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6453
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galanenko_diss.pdf
  Restricted Access
6.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.