Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6520
Title: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання», спеціальності 7.(8) 0505041 «Технології та устаткування зварювання». Частина І
Authors: Боронко, О. О.
Грабовський, А. П.
Трубачев, С. І.
Лавренко, Я. І.
Бабак, А. М.
Коваль, В. В.
Keywords: опір матеріалів
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання», спеціальності 7.(8) 0505041 «Технології та устаткування зварювання». Частина І [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. О. Боронко, А. П. Грабовський, С. І. Трубачев [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,45 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 37 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6520
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opir_material.pdf
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.