Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6524
Title: Гідравліка та гідропривод
Authors: Терентьєв, Олег Маркович
Ворфоломеєв, Андрій Вікторович
Keywords: рівняння Бернуллі
лабораторні роботи
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Гідравліка та гідропривод [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Терентьєв, А. В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 33 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6524
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gidravlika_gidropryvod_2013.pdf
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.