Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6525
Title: Насосні, вентиляторні та пневматичні установки
Authors: Шевчук, Степан Прокопович
Ворфоломеєв, Андрій Вікторович
Keywords: насосні установки
вентиляторні установки
пневматичні установки
режими роботи з’єднаних насосів
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Насосні, вентиляторні та пневматичні установки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. П. Шевчук, А. В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,32 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 107 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6525
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nasosni_ventyliatorni_pnevmatyzni_ustanovky.pdf
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.