Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6622
Title: Методологія проектування та системи автоматизованого проектування
Keywords: комп’ютерний практикум
системи автоматизованого проектування
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методологія проектування та системи автоматизованого проектування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Терентьєв, А. В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,91 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 118 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6622
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodologiya_proektuvanya_CAPR.pdf
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.