Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6738
Title: Основи конструювання і дизайн упаковок
Keywords: розробка дизайну упакування
розрахунок розмірів упаковки
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Основи конструювання і дизайн упаковок [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи студентів для напряму підготовки: 6.050502 – Інженерна механіка (група ЛУ) / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. Б. Шилович. – Електронні текстові дані (1 файл: 179 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 9 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6738
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_DKR_osnovi_dizaynu.pdf
  Restricted Access
179.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.