Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6917
Title: Основи теорії прийняття рішень
Authors: Кушлик-Дивульська, О. І.
Кушлик, Б. Р.
Keywords: теорія прийняття рішень
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Кушлик-Дивульська, О. І. Основи теорії прийняття рішень [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 94 с. – Назва з екрана.
Abstract: Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми кредитного модуля «Основи теорії прийняття рішень» для напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа». Теоретична частина посібника містить 2 розділи, кожен із яких розділено за темами. Кожна тема складається із теоретичної частини, питань для самоконтролю. Крім теоретичного матеріалу посібник містить приклади розв’язування типових прикладних задач. Для студентів технічних і економічних спеціальностей Національного технічного університету України «КПІ», студентів інших навчальних закладів усіх форм навчання, що мають подібну програму підготовки, а також зацікавлених осіб.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6917
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-14-055.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.