Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7041
Title: Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
Keywords: господарські рішення
оцінювання ризиків
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Електронний ресурс] : методичні вказівки до змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю їх знань з кредитного за фаховим спрямування бакалавра для спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кривда. – Електронні текстові дані (1 файл: 375 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 36 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7041
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obgrunt_gospodar_rischen.doc
  Restricted Access
375 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.