Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/706
Title: Методи та засоби комп'ютерного моделювання: Ч. 3
Authors: Баранюк, О. В.
НТУУ «КПІ»
Теплоенергетичний
Keywords: комп'ютерне моделювання
середовище MatLab
Issue Date: 2011
Citation: Методи та засоби комп'ютерного моделювання: Ч. 3 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Теплофізика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Баранюк – Електронні текстові дані (1 файл: 403 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на закріплення теоретичних знань отриманих ними при вивченні загальноосвітніх дисциплін навчального плану із спеціальності 090511 «Теплофізика», а також надання студентам практичних умінь для вирішення практичних завдань в їх майбутній інженерній практиці. В методичних вказівках містяться завдання на розрахункову роботу, яка виконується студентом самостійно. В якості прикладу приведено аналітичне рішення задачі розрахунку нестаціонарного температурного поля кулі з внутрішніми джерелами теплоти і постійною температурою навколишнього середовища. Приведено приклад програмного коду розрахунку написаного в середовищі MatLab.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/706
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-190.doc
  Restricted Access
403.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.