Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7159
Title: Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій»
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ" ; ММІ, Кафедра лазерної техніки і фізико-технічних технологій ; уклад. О. Т. Сердітов, П. В. Кондрашев. - Електронні текстові данні (1 файл: 6,83 Мбайт). - Київ: НТУУ «КПІ», 2014. - 139 с.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7159
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezi_stud.konf._LTFT_2014.pdf7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.