Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7195
Title: Оптимізація систем керування
Authors: Жученко, А. І.
Ладієва, Леся Ростиславівна
Keywords: задачі оптимізації
моделі теплообмінників простіших типів
реактори ідеального змішування
методи дослідження функцій класичного аналізу
метод пошуку безумовних екстремумів
метод невизначених множників Лагранжа
матриця Гессе
метод множників Лагранжа
функція Лагранжа
лінійне програмування
цілочисельне програмування
нелінійне програмування
квадратичне програмування
рекурентні співвідношення Беллмана
динамічне програмування
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Оптимізація систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; відп. ред. А. І. Жученко ; уклад. Л. Р. Ладієва. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 50 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7195
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mathematic_programming_ (2).pdf
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.