Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7195
Title: Оптимізація систем керування
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Keywords: задачі оптимізації
моделі теплообмінників простіших типів
реактори ідеального змішування
методи дослідження функцій класичного аналізу
метод пошуку безумовних екстремумів
метод невизначених множників Лагранжа
матриця Гессе
метод множників Лагранжа
функція Лагранжа
лінійне програмування
цілочисельне програмування
нелінійне програмування
квадратичне програмування
рекурентні співвідношення Беллмана
динамічне програмування
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mathematic_programming_ (2).pdf
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.