Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/725
Title: Технології розробки і тестування програм. Ч. ІІ. Тестування: Критерії та методи
Authors: Дідковська, М. В.
Keywords: тестування програм
функціональне тестування
структурне тестування
мутаційне тестування
інтеграційне тестування
Issue Date: 2010
Citation: Дідковська, М. В. Технології розробки і тестування програм. Ч. ІІ. Тестування: Критерії та методи [Електронний ресурс] : текст лекцій для студентів напрямів підготовки 6.040302 «Інформатика», 6.050101 «Комп'ютерні науки» / М. В. Дідковська ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 3,17 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Мета даного видання – допомогти студентам оволодіти теоретичними знаннями та практичними навиками роботи з управлінням якістю програмного забезпечення на етапах життєвого циклу, проектування, програмування та тестування з метою створення корисних і працездатних програмних продуктів. У запропонованому тексті лекцій подано теоретичний матеріал та практичні приклади з базових тем другої частини курсу. Приклади проілюстровані лістінгами коду на С/C++. В матеріалах розглядаються критерії та методи тестування програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/725
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-415.doc
  Restricted Access
3.25 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.