Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7286
Title: Філософія
Authors: Подолянко, Леонід Андрійович
Keywords: філософія
семінар
самостійна робота
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Філософія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. А. Подолянко ; відп. ред. Б. В. Новіков. – Електронні текстові дані (1 файл: 728 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 94 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7286
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_ Podolyanko_Filosofiya.pdf
  Restricted Access
728.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.