Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІльченко, М. Ю.-
dc.contributor.authorКравчук, С. О.-
dc.contributor.authorIlchenko, M. Yu.-
dc.contributor.authorKravchuk, S. O.-
dc.contributor.authorИльченко, М. Е.-
dc.contributor.authorКравчук, С. А.-
dc.date.accessioned2014-04-24T15:40:38Z-
dc.date.available2014-04-24T15:40:38Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationІльченко М. Ю. Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж / М. Ю. Ільченко, С. О. Кравчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2013. – № 5(91). – С. 7–13. – Бібліогр.: 12 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/7349-
dc.language.isoukuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.titleКонвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мережuk
dc.title.alternativeConvergence of the Fixed and Mobile Informational-Telecommunicational Platforms and Networksuk
dc.title.alternativeКонвергенция фиксированных и мобильных информационно-телекоммуникационных платформ и сетейuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 7-13uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.391uk
dc.description.abstractukМетою роботи є формування концепції конвергенції фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж, що надає користувачам єдиний безперервний сервіс незалежно від їх місця розташування та зміни технології доступу, уможливлює спільне використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку. При впровадженні цієї концепції виникає множина конкуруючих методів і технологій реалізації, які потребують свого наукового обґрунтування. В результаті дослідження отримано таке: рушійною силою конвергенції в інформаційно-телекомунікаційних системах є розвиток нових і удосконалення існуючих послуг; конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж слугує технологією спільного використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку для надання користувачу єдиного безперервного сервісу поза залежністю від його місця розташування, а також для організації єдиного обслуговування і єдиної тарифікації за послуги.uk
dc.description.abstractenThe purpose of this work is to develop the concept of convergence of fixed and mobile information and communications platforms and networks, which provides users with a single uninterrupted service regardless of location or change of access technology allows total use of resources of mobile and fixed networks. With the implementation of this concept raises a lot competing methods and implementation technologies that need its scientific justification. The study produced the following: the driving force in the convergence of information and telecommunication systems is the development of new and improvement of existing services, convergence of fixed and mobile information and communications platforms and networks is the use of common technology resources to the mobile and fixed-line networks to provide the user with a single uninterrupted service regardless of its location, as well as for the organization of a single service and single billing for services.uk
dc.description.abstractruЦелью работы является формирование концепции конвергенции фиксированных и мобильных информационно-телекоммуникационных платформ и сетей, которая предоставляет пользователям единый беспрерывный сервис вне зависимости от их местоположения и смены технологии доступа, разрешает общее использование ресурсов мобильной и фиксированной сетей связи. При внедрении данной концепции возникает множество конкурирующих методов и технологий реализации, которые нуждаются в своем научном обосновании. В результате исследования получено следующее: движущей силой конвергенции в информационно-телекоммуникационных системах есть развитие новых и усовершенствование существующих услуг; конвергенция фиксированных и мобильных информационно-телекоммуникационных платформ и сетей служит технологией общего использования ресурсов мобильной и фиксированной сетей связи для предоставления пользователю единого беспрерывного сервиса вне зависимости от его местоположения, а также для организации единого обслуживания и единой тарификации за услуги.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 5(91)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ilchenko_my_convergence_of_the_fixed.pdf214.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.