Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7389
Title: Розв’язок та графічне відображення лінійних та нелінійних рівнянь в середовищі MS Excel
Keywords: розрахунково-графічні роботи
середовище MS Excel
графічне відображення лінійних рівнянь
графічне відображення нелінійних рівнянь
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Розв’язок та графічне відображення лінійних та нелінійних рівнянь в середовищі MS Excel [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» спеціальності «Металорізальні верстати та системи» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. С. Дем’яненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 948 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 19 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7389
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MS Excel.pdf
  Restricted Access
948.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.