Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434
Title: Технології захисту інформації
Keywords: методи шифрування даних
лабораторні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Технології захисту інформації [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування» «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. А.Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Texnologii_zakhysty_informatsii.docx
  Restricted Access
81.44 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.