Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7550
Title: Методичні рекомендації щодо оформлення атестаційних робіт спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (6.030504), «Спеціаліст» (7.03050401), «Магістр» (8.03050401)
Keywords: методичні рекомендації
оформлення атестаційних робіт
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо оформлення атестаційних робіт спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (6.030504), «Спеціаліст» (7.03050401), «Магістр» (8.03050401) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. П. Ткаченко, А. В. Гречко ; рец. В. М. Марченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 272 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 21 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7550
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_rekomendatsii_oform_atest_robit.doc
  Restricted Access
272 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.