Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/765
Title: Теоретична механіка. Кінематика і початок кінетики
Keywords: теоретична механіка
кінематика
Issue Date: 2010
Citation: Теоретична механіка. Кінематика і початок кінетики [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів міжвузівського медико-інженерного факультету (кредитний модуль НФ-07/1) / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Апостолюк, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,59 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Конспект лекцій з теоретичної механіки «Кінематика і початок кінетики» (кредитний модуль НФ-07/1) є лекційним матеріалом, що викладається у другому навчальному семестрі. Перелік розділів та тем, а також їх теоретичне наповнення відповідають робочій навчальній програмі дисципліни. Основна мета вивчення курсу теоретичної механіки – набуття навичок самостійної схематизації механічних явищ і складання для конкретних фізичних задач відповідних математичних моделей. Найголовнішим при цьому є засвоєння теоретичного матеріалу, що викладається на лекціях. Саме цей матеріал і запропонований у даному виданні.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/765
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-10-11-194-1.pdf
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.