Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7701
Title: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» з дисципліни «Розрахунок і конструювання типового устаткування – 1. Розрахунок і конструювання тонкостінних посудин»
Authors: Андреєв, Ігор Анатолійович
Keywords: обладнання хімічних виробництв
підприємств будівельних матеріалів
практичні заняття
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» з дисципліни «Розрахунок і конструювання типового устаткування – 1. Розрахунок і конструювання тонкостінних посудин» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. А. Андреєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 103 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7701
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (МАХНВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obladnania_xim_vyrobnytstv.pdf
  Restricted Access
6.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.