Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7732
Title: Ергономіка
Keywords: ергономіка
контрольні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Ергономіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гуменюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 258 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 18 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7732
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ergonomika_metod_vkazivky.doc
  Restricted Access
258.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.