Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7757
Title: Дисципліна «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» програм професійного спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та «Обладнання лісового комплексу»
Keywords: електрофізичні методи обробки матеріалів
електрохімічні методи обробки матеріалів
методи обробки матеріалів
презентації
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Дисципліна «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» програм професійного спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та «Обладнання лісового комплексу» [Електронний ресурс] : [презентація] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Л. Дубнюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 13 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 146 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7757
Appears in Collections:Презентації (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prezentatsiya_Dystsyplina_elektrofiz_elektrokhim_metody.pdf
  Restricted Access
13.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.