Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7758
Title: Курс лекцій з дисципліни «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» програм професійного спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та «Обладнання лісового комплексу»
Keywords: курс лекцій
електрофізичні методи обробки матеріалів
електрохімічні методи обробки матеріалів
методи обробки матеріалів
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Курс лекцій з дисципліни «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» програм професійного спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та «Обладнання лісового комплексу» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Л. Дубнюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,30 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 84 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7758
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurs_lektsii_elektrokhim_elektrofiz_metody.pdf
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.