Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7786
Authors: Бідюк, Петро Іванович
Коршевнюк, Лев Олександрович
Кузнєцова, Наталія Володимирівна
Title: Моделі і методи прикладної статистики
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Keywords: етапи статистичного аналізу
статистичні параметри
нормальний розподіл
принципи перевірки гіпотез
регресійні моделі
різницеві рівняння
опорні вектори
факторний аналіз
дискримінантний аналіз
фільтр Калмана
теореми Байєса
моделі дискретного вибору
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modeli_metody_prykladnoi_statystyky.pdf
  Restricted Access
5.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.