Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7789
Title: Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму з курсу «Системонезалежні пакети обробки інформації» для напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» для програми професійного спрямування 8.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв»
Keywords: системонезалежні пакети обробки інформації
комп’ютерний практикум
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму з курсу «Системонезалежні пакети обробки інформації» для напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» для програми професійного спрямування 8.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Городецький. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,85 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 49 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7789
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkazivky_pakety_obrobky_informatsii.pdf
  Restricted Access
7.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.