Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7971
Title: Проходження виробничої і переддипломної практики
Keywords: переддипломна практика
виробнича практика
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Проходження виробничої і переддипломної практики [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, Н. І. Ситник, [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 304 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 43 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7971
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktyka metod_rek_prakt_ЗЕД_1.doc
  Restricted Access
304.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.