Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8007
Title: Котельні установки теплових електричних станцій. Розрахунки на міцність елементів котельних установок
Keywords: будова і міцність металу
умови роботи металу парового котла
котлобудівельні марки сталей
розрахунок міцності стінки барабану
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Котельні установки теплових електричних станцій. Розрахунки на міцність елементів котельних установок [Електронний ресурс] : методичні вказівки до курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» програми професійного спрямування «Теплові електричні станції» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. А. Рогачов, О. О. Васечко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8007
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotelni_ustanovky_teplovyx_elektr_stantsiy.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.