Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8055
Title: Теорія кольору
Keywords: теорія кольору
розрахунково-графічні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Теорія кольору [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей: 6.051501.03 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», 6.051501.02 «Технології електронних мультимедійних видань», 6.051501.04 «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Р. А. Хохлова. – Електронні текстові дані (1 файл: 383 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 19 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8055
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoriya_koloru.doc
  Restricted Access
383 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.