Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8160
Title: Відпрацювання макету системи орієнтації та стабілізації супутників-приладів класу нано- та пікосупутники
Advisors: Збруцький, О. В.
Keywords: космічний апарат
мікросупутник
наносупутник
система орієнтації та стабілізації
бортовий комп`ютер
мікроконтролер
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Відпрацювання макету системи орієнтації та стабілізації супутників-приладів класу нано- та пікосупутники : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. В. Збруцький. - К., 2013. - 259 л. + CD-ROM. - Д/б №2552-п
Abstract: Звіт про НДР: с. 259, рис. 113, табл. 11, джерела 73. Об‘єкт дослідження: надмалі космічні апарати. Мета роботи: є розроблення методів та підходів створення бортових обчислювальних систем керування орієнтацією наносупутніків, ідеологічним підґрунтям яких є поняття вбудованої системи, виконаної на мікроконтролерах типу програмованих логічних інтегральних схем. Методи досліджень, які використовувалися для вирішення поставлених у роботі задач – це методи теоретичної механіки, систем автоматичного керування, фізики твердого тіла, інформатики та зв’язку, цифрового моделювання. Розроблено методологію побудови архітектури мікропроцесорної реалізації систем орієнтації і стабілізації наносупутників як систем на кристалі. Встановлено, що апаратним рішенням для розробки такої системи, яка б задовольняла низці суперечливих вимог до системи орієнтації і стабілізації наносупутника, є мікроконтролери сімейств ARM7TDMI-S і Cortex-m3. Розроблено структуру супутника-приладу, розроблено алгоритми визначення просторової орієнтації наносупутників на основі використання кватерніонів та робастних методів оцінювання орієнтації. Розроблено модифікацію алгоритму визначення орієнтації TRIAD з використанням методу найменших квадратів. Розроблено тангажний двигун-маховик як виконавчий пристрій системи орієнтації супутника. Розроблено макет системи орієнтації і стабілізації наносупутника у вигляді системи на кристалі і напівнатурним моделюванням підтверджено розроблені методи та підходи. Результати роботи можуть бути використані в науково-дослідних, проектних установах, які розробляють космічні системи, та в навчальних закладах, в яких готують спеціалістів за відповідною тематикою.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8160
Gov't Doc #: 0112U001611
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2552-п.doc
  Restricted Access
20.97 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.