Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8160
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЗбруцький, О. В.-
dc.date.accessioned2014-07-23T07:38:17Z-
dc.date.available2014-07-23T07:38:17Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifierКВНТД І.2 11.07.02-
dc.identifierД/б №2552-п-
dc.identifier.citationВідпрацювання макету системи орієнтації та стабілізації супутників-приладів класу нано- та пікосупутники : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. В. Збруцький. - К., 2013. - 259 л. + CD-ROM. - Д/б №2552-пuk
dc.identifier.govdoc0112U001611-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/8160-
dc.description.abstractЗвіт про НДР: с. 259, рис. 113, табл. 11, джерела 73. Об‘єкт дослідження: надмалі космічні апарати. Мета роботи: є розроблення методів та підходів створення бортових обчислювальних систем керування орієнтацією наносупутніків, ідеологічним підґрунтям яких є поняття вбудованої системи, виконаної на мікроконтролерах типу програмованих логічних інтегральних схем. Методи досліджень, які використовувалися для вирішення поставлених у роботі задач – це методи теоретичної механіки, систем автоматичного керування, фізики твердого тіла, інформатики та зв’язку, цифрового моделювання. Розроблено методологію побудови архітектури мікропроцесорної реалізації систем орієнтації і стабілізації наносупутників як систем на кристалі. Встановлено, що апаратним рішенням для розробки такої системи, яка б задовольняла низці суперечливих вимог до системи орієнтації і стабілізації наносупутника, є мікроконтролери сімейств ARM7TDMI-S і Cortex-m3. Розроблено структуру супутника-приладу, розроблено алгоритми визначення просторової орієнтації наносупутників на основі використання кватерніонів та робастних методів оцінювання орієнтації. Розроблено модифікацію алгоритму визначення орієнтації TRIAD з використанням методу найменших квадратів. Розроблено тангажний двигун-маховик як виконавчий пристрій системи орієнтації супутника. Розроблено макет системи орієнтації і стабілізації наносупутника у вигляді системи на кристалі і напівнатурним моделюванням підтверджено розроблені методи та підходи. Результати роботи можуть бути використані в науково-дослідних, проектних установах, які розробляють космічні системи, та в навчальних закладах, в яких готують спеціалістів за відповідною тематикою.-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectкосмічний апаратuk
dc.subjectмікросупутникuk
dc.subjectнаносупутникuk
dc.subjectсистема орієнтації та стабілізаціїuk
dc.subjectбортовий комп`ютерuk
dc.subjectмікроконтролерuk
dc.titleВідпрацювання макету системи орієнтації та стабілізації супутників-приладів класу нано- та пікосупутникиuk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page259 л.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc531.383uk
dc.publisherНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2552-п.doc
  Restricted Access
20.97 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.