Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8161
Title: Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно-територіальним одиницям України
Advisors: Гавриш, О.
Keywords: загроза пріоритетам економічному виміру сталого розвитку
інвестиційна активність регіонів
динамічний аналіз
динамічна модель
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно-територіальним одиницям України : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Гавриш. - К., 2013. - 137 л. + CD-ROM. - Д/б №2551-п
Abstract: Звіт про НДР: 137 с., 30 рис., 13 табл., 55 формул., 62 джерела Метою дослідження є створення динамічної моделі економічного виміру з врахуванням загроз та визначені ії характерні риси для адміністративно-територіальної одиниці. Розроблено методику розрахунку рівня загрози, яка включає: групування наборів даних за певними класифікаційними ознаками, які характеризують ту чи іншу загрозу; формування бази даних за певний період; визначення взаємозалежності складових і максимального рівня загрози; проведення розрахунків і аналіз результатів; формування рекомендацій. Визначені залежності описано функціями та графічно представлені в роботі. Запропонований концептуальний підхід до формування та визначення зони стійкості в динамічній системі надає можливість аналізувати процеси розвитку соціально-економічних систем, а розробка заходів, які сприяють підтримуванню рівня показників у зоні стійкості досить тривалий час, забезпечують виконання положень концепції сталого розвитку на довгостроковий період. Розроблено програмне забезпечення для моделювання динамічних характеристик економічного розвитку регіональних економічних систем з врахуванням загроз. Запропоновано методику оцінювання рівня інвестиційної активності регіонів на основі двох інтегрованих складових – індекс доходності та індекс ліквідності. Проведено кількісне обчислення рівня загроз інвес-тиційної активності за допомогою векторної оцінки ризику. Побудовано прогнозну лінійна модель сталого розвитку для міста (на прикладі міста Києва). Проведена перевірка адекватності моделі розвитку міста. На базі створених моделей розроблено алгоритм прийняття рішень для відповідних управлінських структур щодо оцінки стану, адекватної реакції на можливі загрози та прийняття запобіжних заходів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8161
Gov't Doc #: 0112U001189
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2551-п.doc
  Restricted Access
10.33 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.