Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/818
Title: Електронно-променеві установки і плавка: конструкція та розрахунки. [Устаткування та технологія спеціальної металургії]
Keywords: електронно-променева плавка металів
енергетичний баланс плавки
електронно-променеві установки
електронно-променеві гармати
Issue Date: 2011
Citation: Електронно-променеві установки і плавка: конструкція та розрахунки. [Устаткування та технологія спеціальної металургії] [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник до вивчення кредитних модулів, самостійної роботи студентів, курсового та дипломного проектування студентів напряму підготовки 0501 «Металургія», спеціальності 6.050401 «Спеціальна металургія» та спеціальності 6.050402 «Ливарне виробництво» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. О. Ремізов. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Інформативність, об’єм та зміст матеріалу навчального наочного посібника «Електронно-променеві установки і плавка: конструкція та розрахунки» призначені для наочного супроводження кредитних модулів з технології та устаткування спеціальної електрометалургії, СРС денної та заочної форм навчання, використовуються при виконанні курсових та дипломних проектів і робіт за означеними напрямами підготовки і спеціальностями.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/818
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-251-1.pdf
  Restricted Access
7.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.