Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8180
Title: Розробка теоретичних основ, принципів побудови і синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано- мікротехнологій
Advisors: Гераїмчук, М. Д.
Keywords: багатокоординатні мікроперетворювачі
багатоосеві мікроперетворювачі
акселерометри
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка теоретичних основ, принципів побудови і синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано- мікротехнологій : звіт про НДР (загальний) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Д. Гераїмчук. - К., 2013. - 198 л. + CD-ROM. - Д/б №2410-ф
Abstract: Звіт про НДР : 197 с., 7 табл., 28 рис., 81 джерел. Основною метою даної роботи є дослідження і розробка науково-технічних умов і методів проектування чутливих елементів багатокомпонентних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано-мікро-технологій. Дані мікроперетворювачі є альтернативними безплатформенним системам орієнтації і навігації, призначені для визначення лінійних і кутових параметрів руху рухомих об’єктів. По відношенню до гіроскопічних систем орієнтації і навігації вони характеризуються значно меншими розмірами і ціною, простотою у використанні, а також можливостями масового виробництва і використання. Об’єктом дослідження є нові багатокоординатні мікроперетворювачі руху рухомих об’єктів, альтернативні безплатформенним системам орієнтації і навігації. Предметом дослідження є методи і принципи синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів вимірювання параметрів руху рухомих об’єктів і мінімізації конструктивних параметрів нового виду багатокоординатних мікроперетворювачів на основі дослідження нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій. Науковий підхід до рішення даної проблеми в даний час знаходиться в процесі становлення. В роботі представлена послідовність науково-технічних рішень, для отримання найбільш оптимальної (щодо деякого критерію оптимуму) мікроструктури багатокоординатних мікроперетворювачів. Вирішення даної проблеми створення мікро перетворювачів базується на основі використання нано і мікро технологій, а так же на застосуванні нових фізичних ефектів. Рішення даної проблеми на сьогоднішній день є актуальним завданням, обумовленим потребами сучасного розвитку виробництва, науки і народного господарства. В основу даної роботи закладені принципово нові ідеї та підходи, напрацьовані авторами проекту щодо розробки багатокоординатних перетворювачів параметрів руху об’єкта, і які випливають з подальшого розвитку вимірювальної техніки, її мінюатиризації, використання інформаційних, нано і мікро технологій.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8180
Gov't Doc #: 0111U000589
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2410-ф.docx
  Restricted Access
1.98 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.