Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8181
Title: LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ETHERNET-системи дистанційного технічного моніторингу
Advisors: Туз, Ю. М.
Keywords: стандарт LXI
мікроконтролерні мережі
апаратно-програмні засоби
інтелектуальний датчик
віддалений технічний моніторинг
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ETHERNET-системи дистанційного технічного моніторингу : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. М. Туз. - К., 2013. - 226 л. + CD-ROM. - Д/б №2521-п
Abstract: Звіт про НДР: 227 с., 79 рис., 12 табл., 1 додаток, 32 джерел. Об’єкт дослідження – методи і засоби реалізації мікроконтролерних мережевих систем віддаленого збору та обробки експериментальних даних. Мета роботи – розробка та дослідження комплексу апаратно-програмних засобів для побудови мікроконтролерних модульних Ethernet-систем віддаленого моніторингу та керування на основі відкритого стандарту LXI(LAN eXtensions for Instrumentation) з підтримкою протоколів інтелектуальних сенсорів та промислових мережевих структур. Метод дослідження – теоретико-експериментальний на основі аналізу та синтезу апаратного та програмного забезпечення мікроконтролерних LXI-сумісних мережевих систем віддаленого спостереження стану технічних об’єктів Запропоновано підхід до організації систем збору та обробки експериментальних даних для віддаленого спостереження стану технічних об’єктів як гетерогенних мереж вимірювальних мікроконтролерних Ethernet-модулів з підтримкою на міжмодульному рівні відкритого стандарту LXI. Внутрішній зв’язок між інформаційними блоками одержання даних в вимірювальних модулях комплексу базується на стандартах промислових мереж, для зв’язку між модулями збору даних розроблено мікроконтролерну реалізацію Ethernet-мережі за стандартом LXI. Розроблено базовий набір апаратно-програмних засобів для мікроконтролерних модулів LXI-мереж з адаптацією необхідних за стандартом LXI протоколів стеку ТСР/ІР до обмежених обчислювальних можливостей мікроконтролерних засобів та клієнтського програмного забезпечення. Апаратно-програмний комплекс забезпечує розробників типовими рішеннями та інструментальними засобами для вбудованих мікроконтролерних розподілених систем збору та обробки даних, дистанційного Інтернет-моніторингу та керування на основі стандарту LXI з підтримкою протоколів інтелектуальних сенсорів IEEE-1451.4 та промислових мережевих стандартів. Це дозволяє суттєво зменшити вартість віддаленого Інтернет-доступу до обладнання, зменшити масогабаритні показники та енергоспоживання LXI-систем порівняно з комп’ютерними архітектурами.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8181
Gov't Doc #: 0112U000814
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2521-п.pdf
  Restricted Access
7.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.