Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8182
Title: Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії
Advisors: Яндульський, О. С.
Keywords: система автоматичного регулювання частоти та потужності
гнучкі системи передачі на змінному струмі
регіональний регулятор
адаптивний метод
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. С. Яндульський. - К., 2013. - 305 л. + CD-ROM. - Д/б №2408-ф
Abstract: Звіт про НДР: 305 c., 210 рис., 33 табл., 104 джерела. Об’єкт дослідження - системи автоматичного регулювання режимами інтелектуальної ЕЕС з децентралізованими ВДЕ. Мета роботи - підвищення якості автоматичного регулювання частоти і напруги для забезпечення вимог за стійкістю і надійністю роботи ЕЕС шляхом обмеження коливань перетоків активної потужності. Метод дослідження - метод математичного моделювання та ідентифікації систем, теорія автоматичного регулювання, оператор ний метод. Широке впровадження ВДЕ в ЕЕС обумовлює зміну структури генеруючих потужностей об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. Надійність роботи ЕЕС з ВДЕ багато в чому залежить від прийнятих методів, засобів та алгоритмів оперативного управління режимом електроенергетичної системи. В роботі розроблена комплексна математична модель ОЕС, яка, на відміну від існуючих, враховує моделі електростанцій, автоматичних систем управління за частотою та напругою, гнучкі системи передачі на змінному струмі (ГПЗС) та електростанції з відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ). Запропоновано рекомендації щодо вибору режиму роботи системи автоматичного регулювання частоти та перетікань активної потужності при участі ВДЕ у вторинному регулюванні частоти при змінній генерації та технічних обмеженнях об’єктів малої генерації. Створення регіональної системи автоматичного регулювання частоти та потужності (САРЧП) дозволило збільшити ефективність вторинного регулювання за допомогою гнучкої підтримки перетоку по заданому перетину на встановленому системним регулятором рівні. Використаний адаптивний метод регулювання частоти та потужності дозволив підвищити ефективність САРЧП в умовах змінної потужності ВДЕ. Розроблено методологію вибору місць встановлення пристроїв ГПЗС на основі «принципу надійності N-1» та методу чутливості, що дозволяє підвищити ефективність функціонування систем автоматичного управління за частотою та напругою.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8182
Gov't Doc #: 0111U002229
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2408-ф.pdf
  Restricted Access
7.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.