Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8196
Title: Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми
Advisors: Кузнєцов, В. Д.
Keywords: плазмове напилення
плазмотрони
імпульсна дуга
високоенергетична плазма
показники якості покриттів та поверхневих шарів
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Д. Кузнєцов. - К., 2013. - 164 л. + CD-ROM. - Д/б №2544-п
Abstract: Звіт про НДР: 165 с., 62 рис., 9 табл., додаток, 71 джерело. Об’єкт дослідження – процеси плазмового напилення у сумішах хімічно-активних газів із супутньою обробкою поверхонь потоками висококонцентрованої енергії. Мета роботи – дослідження впливу високоенергетичних потоків плазми (в тому числі компресійної) на стан поверхонь, на яких формується покриття, та стан вже утворених поверхонь з метою покращання експлуатаційних властивостей покриттів та поверхневих шарів виробів і створення на цій базі технологічних основ плазмового напилення та модифікування поверхневих шарів із супутньою локальною обробкою високоенергетичною плазмою. Метод дослідження – експериментальний. Розроблені плазмові пристрої, які реалізують технологію нанесення покриттів із застосуванням додаткового впливу висококонцентрованих плазмових потоків.Отримано зразки плазмових покриттів, які формувались в умовах дії імпульсної дуги потужністю (3,5 – 4) кВт. Встановлено основні енергетичні характеристики розроблених генераторів плазми та їх критеріальні залежності від режимних параметрів генерації плазми. Досліджено експлуатаційні характеристики отриманих покриттів – міцність зчеплення з основою, пористість, стійкість до спрацьовування. Розроблено нову технологію обробки елементів конструкції покриття потоками високоенергетичних іонів (компресійною плазмою). Встановлено закономірності впливу режимних параметрів обробки на процес формування модифікованого шару, зокрема на утворювання зміцнювальної фази як у матеріалі основи, так і в корозієстійких покриттях на основі кобальту та теплобар’єрних покриттях на основі оксиду цирконію. Встановлено зв'язок між структурою та експлуатаційними характеристиками отриманих поверхонь. Розроблено технологічні рекомендації щодо застосування розроблених методів обробки матеріалів для підвищення експлуатаційних властивостей виробів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8196
Gov't Doc #: 0112U000687
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2544-п.docx
  Restricted Access
28.04 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.