Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorГомеля, М. Д..-
dc.date.accessioned2014-07-25T08:58:12Z-
dc.date.available2014-07-25T08:58:12Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifierКВНТД І.2 15.17.21-
dc.identifierД/б №2542-п-
dc.identifier.citationСтворення маловихідної технології баромембранного очищення мінералізованих вод : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Д. Гомеля. - К., 2013. - 273 л. + CD-ROM. - Д/б №2542-пuk
dc.identifier.govdoc0112U002228-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/8200-
dc.description.abstractЗвіт про НДР: 278 с., 100 рис., 57 табл., 4 додатки, 152 джерела Об’єкт дослідження: природні води, шахтні води, елюати та концентрати після іонообмінного та баромембранного очищення, модельні розчини. Мета роботи: вивчення процесів баромембранного, іонообмінного та реагентного знесолення та пом’якшення вод з високим рівнем мінералізації, створення комплексної маловідходної технології очищення низькомінералізованих вод та опріснення морської води для водозабезпечення населення та промислових об’єктів. Методи дослідження: хімічні, фізико-хімічні та інструментальні методи контролю якості води, ефективності процесів її очищення, реагентні, іонообмінні та баромембранні процеси пом'якшення та демінералізації води, реагентні та електрохімічні методи переробки концентратів та елюатів із високим вмістом солей. Визначені основні параметри процесів освітлення, знебарвлення та пом’якшення води, вилучення з неї карбонат- та гідрокарбонатіонів для вод з різними вихідними характеристиками, вплив складу природних вод, параметрів процесів баромембранного знесолення води на вихід очищеної води при досягнення заданого рівня її якості, вплив складу алюмінієвих коагулянтів, порядку обробки та витрат реагентів та ефективність вилучення сульфатів із концентратів та їх демінералізацію. Розроблені технологічні процеси переробки регенераційних розчинів в залежності від їх концентрації, хімічного складу, можливості використання продуктів електролізу, маловідходні технології зворотньоосмотичного та нанофільтраційного знесолення води без утворення рідких відходів при високій рентабельності очищення води, що переважає світовій рівень в даному напрямку. Створенні комплексні маловідходні технології очищення низькомінералізованих вод та опріснення морської води для забезпечення населення України, комунальних господарств, промислових підприємств високоякісною водою, що сприяє покращенню здоров’я населення, зниженню антропогенного навантаження на природні водні об’єкти.-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectдемінералізаціяuk
dc.subjectіонітuk
dc.subjectбаромембранний процесuk
dc.subjectелюатuk
dc.subjectконцентратuk
dc.subjectпом`якшенняuk
dc.subjectелектрохімічне очищенняuk
dc.titleСтворення маловихідної технології баромембранного очищення мінералізованих водuk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page273 л.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc628.534uk
dc.publisherНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2542-п.doc
  Restricted Access
5.19 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.